LAATU

LAATU

Ykkönen asiakastyytyväisyydessä

Tiedämme, että liiketoimintasi onnistuminen on kiinni toimittamiemme tuotteiden ja palveluiden laadusta. Tämän vuoksi laatu on aina kuulunut Volvon perusarvoihin.

Enemmän kuin pelkkä lupaus

Enemmän kuin pelkkä lupaus

Laatu kuvastaa sinulle annettua käyttöaste- ja kestävyyslupausta. Huippulaatu tarkoittaa kuitenkin vielä enemmän. Se koskee toimintojemme kaikkia osa-alueita tuotekehityksestä ja tuotannosta tuotteisiin, palveluihin ja asiakastukeen. Toimintamme painopiste on selkeästi asiakkaissa, ja pyrimmekin aina ylittämään odotuksesi.

Huippulaatua kaikissa yksityiskohdissa

Huippulaatua kaikissa yksityiskohdissa

Laatulupauksemme ja asiakaskeskeisyytemme perustuvat Volvon kulttuuriin. Volvon kulttuurin perustana on työntekijöiden sitoutuminen ja osallistuminen. Kulttuuri kannustaa jatkuvaan kehitykseen ja innovaatioon ja huolehtii osaltaan siitä, että laatu on viimeistäkin yksityiskohtaa myöten huippuluokkaa. Se vie meitä askel kerrallaan kohti tavoitettamme eli ykkössijaa asiakastyytyväisyydessä.

RAJAT KOETUKSELLA HÄLLEREDISSÄ

Volvon Hälleredin testiradalla Etelä-Ruotsissa teemme linja-autoille testejä ankarissa olosuhteissa. Testit ovat tärkeä osa kehitystyötä, sillä niillä varmistetaan laatu, luotettavuus ja turvallisuus, jotka ovat ominaisia jokaiselle Volvo Buses -tuotteelle.

RAJAT KOETUKSELLA HÄLLEREDISSÄ

Ratoja joka lähtöön

Testikeskuksessa on 15 erilaista testirataa. Niissä testataan kaikkea sitä, mitä Volvon linja-autoille voi sattua niiden elinkaaren aikana. Alustan ja muiden osien ankarat testit vaativilla teillä, suuret nopeudet, jyrkät käännökset, liukkaat tiet ja ennen kaikkea turvallinen ajo koettelevat kehittyneitä turvallisuusjärjestelmiä niiden äärirajoille.

Täysimittaiset kaatumistestit

Realististen tietokonesimulaatioiden lisäksi täysimittaiset testit ovat tärkeä työkalu turvallisuustyössä ja laadunarvioinnissa. Esimerkiksi R66-kaatumistestillä arvioidaan katon vahvuutta ja tarkistetaan, kuinka kolmipisteturvavyöt toimivat onnettomuustilanteissa, jos linja-auto suistuu tieltä ja kaatuu.

Turvallisuus

Turvallisuus

Volvo vie turvallisesti perille

Turvallisuutta, josta Volvo tunnetaan
YMPÄRISTÖ

YMPÄRISTÖ

Mukana luomassa tulevaisuuden kaupunkeja

Ympäristö