Kaupunkien kasvaessa myös liikkuvuuden merkitys kasvaa ja toimiva joukkoliikenne on hyvinvoinnin kannalta tärkeää. BRT (Bus Rapid Transit) –järjestelmä on tällöin monessa mielessä paras mahdollinen ratkaisu. Matka-aikojen lyheneminen, ruuhkien vähentyminen sekä myönteiset sosio-ekonomiset vaikutukset ovat vain osa järjestelmän hyödyistä. BRT tukee kasvua – ja parantaa väestön elämänlaatua.

Matka-aikojen lyheneminen

Kun BRT-ratkaisu on otettu käyttöön, alkaa tapahtua. BRT vähentää ruuhkia. Matka-ajat lyhenevät – jopa 50 prosenttia – ja liikenteen keskinopeus kasvaa. Merkittävä osa työmatkalaisista valitsee BRT:n oman henkilöauton sijaan.

Edullisuus ja laajennuskelpoisuus

BRT-järjestelmän avulla päästään korkeaan matkustuskapasiteettiin murto-osalla kiskoliikenneratkaisun kustannuksista. Järjestelmän toteuttaminen voidaan aloittaa yhdestä linjasta. Järjestelmän käyttö voidaan aloittaa nopeasti, sillä rakennusaika on huomattavasti raitiovaunu- tai metrolinjaa lyhyempi.

Puhtaammat ja turvallisemmat kaupungit

Kun henkilöautojen määrä kaupungin kaduilla laskee, ilmanlaatu paranee, melu vähenee ja onnettomuuksien määrä pienenee. Matkustajakohtaiset päästöt pienenevät, ja jokainen vältetty liikenneonnettomuus tuottaa välitöntä inhimillistä ja sosioekonomista hyötyä.  Kaikkein suurimmat vaikutukset ovat nähtävissä pitkällä aikavälillä. 

Bus Rapid Transit

MIKÄ ON BRT (BUS RAPID TRANSIT)?

Omat bussikaistat

Omat bussikaistat

BRT-linja-autot kulkevat omalla kaistallaan. Kaistoja voi tarvittaessa olla jopa kaksi, jolloin samalla reitillä voidaan ajaa myös pikavuoroja. Ja koska oma kaista on aina ruuhkaton, järjestelmä toimii luotettavasti ja aikataulut pitävät.

Suurikapasiteettiset linja-autot

Suurikapasiteettiset linja-autot

Suurimpien Volvo BRT -linja-autojen kapasiteetti on lähes 300 matkustajaa, mikä on verrattavissa Boeing 767 -matkustajalentokoneeseen. Vilkkaimmin liikennöidyillä reiteillä tiheät vuorovälit tekevät aikatauluista turhia – seuraava bussi on aina tuossa tuokiossa pysäkillä.

Liput ostetaan valmiiksi

Liput ostetaan valmiiksi

Sujuvuus varmistetaan sillä, että matkat maksetaan ennakkoon. Kun leveät ovet aukeavat, matkustajat nousevat kyytiin ja poistuvat ripeästi. Pysähdykset kestävät keskimäärin alle 15 sekuntia.

Laituri ja linja-auton lattia samalla tasolla

Laituri ja linja-auton lattia samalla tasolla

Kehittyneissä BRT-järjestelmissä laiturit ovat linja-auton lattian korkeudella. Kulku nopeutuu – ja samalla helpottuu huomattavasti vanhuksille ja liikuntarajoitteisille.

Matkustajatiedot verkossa

Matkustajatiedot verkossa

Liikenteenhallintajärjestelmän ansiosta matkustajat tietävät aina, milloin seuraava bussi tulee. Samat reaaliaikaiset tiedot ovat niin matkustajien, kuljettajien kuin liikenteenohjauksenkin käytettävissä.

Vahva brändi

Vahva brändi

Kokemus kertoo, että BRT-järjestelmät ovat suosittuja, ja monissa kaupungeissa niistä muodostuukin vahvoja brändejä. Korkea asumistiheys tarkoittaa myös, että asiakkaita riittää. BRT voi olla kannattavaa myös ilman subventointia.

BRT – Vastaus kaupunkialueiden haasteisiin

BRT – Vastaus kaupunkialueiden haasteisiin

Katso video

INVESTOINTI JA TOTEUTUS

BRT voidaan ottaa nopeammin käyttöön kuin mikään verrattavissa oleva vaihtoehto, se maksaa huomattavasti vähemmän, ja sitä voidaan laajentaa ja sopeuttaa asteittain. Raitiovaunu- ja metrorakentamisen haittavaikutukset kestävät useita vuosia, ja valmistuttuaan niistä tulee kiinteitä ja joustamattomia infrastruktuurin osia.

Bus Rapid Transit
Pikaraitiotie
Metro

SOSIOEKONOMISET EDUT

Saastuminen vähenee

Saastuminen vähenee

BRT:n kansanterveydelliset vaikutukset ovat myönteisiä. Matkustajakohtaiset päästöt ovat vain murto-osa henkilöautoliikenteeseen verrattuna. Kun autojen määrä kaupungin teillä vähenee, ilmalaatu paranee tuntuvasti.

Työllisyys paranee

Työllisyys paranee

Tehokkaat liikenneyhteydet houkuttelevat liiketoimintaa, ja yritystoiminnan kasvu lisää työpaikkojen määrää. Toimiva joukkoliikenne mahdollistaa uusien työntekijöiden värväämisen entistä kauempaa.

Kiinteistöjen arvo kasvaa

Kiinteistöjen arvo kasvaa

Rakentamisen kannalta hyvät yhteydet ovat erittäin tärkeitä. Hyvien yhteyksien päässä olevien alueiden houkuttelevuus kasvaa ja kiinteistöjen arvo nousee.

Onnettomuuksia tulee vähemmän

Onnettomuuksia tulee vähemmän

Kun teillä liikkuu vähemmän autoja, ruuhkat ja onnettomuudet vähenevät. Suorien hyötyjen eli tapaturmien ja inhimillisen kärsimyksen vähenemisen lisäksi järjestelmä tuo pysyviä hyötyjä esimerkiksi julkisen terveydenhoidon kustannuksiin.

VOLVO – YKKÖNEN BRT:SSÄ
SÄHKÖAJONEUVORATKAISUT

SÄHKÖAJONEUVORATKAISUT

Tervetuloa sähköiseen tulevaisuuteen

Sähköajoneuvoratkaisut
Volvo linja-autot

Volvo linja-autot

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä