KALUSTON HALLINTAPALVELU

KALUSTON HALLINTAPALVELU

Reaaliaikaista SEURANTAA verkossa

Tämä reaaliaikaisiin tietoihin perustuva palvelu on tarkoitettu erityisesti linja-autoliikennöitsijöille. Palvelu tuottaa tarkkoja tietoja jokaisesta ajoneuvosta. Polttoaineenkulutus, päästöt, ajoprofiili, tekniset varoitukset ja tapahtumat sekä paikannustiedot näkyvät selkeissä ja ytimekkäissä raporteissa. Palvelua käytetään käyttäjäystävällisellä, internetpohjaisella työkalulla.

Ajoneuvojen online-yhteys

Kaluston hallinta -palvelu seuraa useaa parametria, teknisiä tapahtumia ja maantieteellistä sijaintia. Tiedot taltioidaan linja-auton verkosta ja siirretään GPRS-yhteyden välityksellä. Tämän jälkeen tiedot tallennetaan tietokantaan, jota käytetään turvallisesti internetyhteyden välityksellä. Liikennöitsijä voi käyttää järjestelmää yksinomaan internetin kautta.

Raportit

Tiedot koostetaan usealla eri tavalla. Raporttien avulla voidaan seurata kunkin ajoneuvon polttoainetehokkuutta, päästöjä, joutokäyntiä, kierroksia, nopeutta ja kiihdyttämistä. Raporteista näkyy selvästi, millä tavoilla ajotapa on yhteydessä polttoaineenkulutukseen ja ajoneuvon kulumiseen.

Ajoprofiili

Ajokäyttäytyminen on ehkä suurin yksittäinen matkustajien mukavuuteen ja polttoaineenkulutukseen vaikuttava tekijä. Seuraamalla parametreja voidaan havaita koulutuksen tarve sekä alueet, joilla on parantamisen varaa. 

Varoitukset ja tapahtumat

Ajoneuvon tekniset tapahtumat ovat erittäin hyödyllisiä mittareita ajoneuvon käyttötapoja seurattaessa. Lämpötilavaroitusten, muiden varoitusten sekä ovenavausten määrien tilastoinnin avulla voidaan tunnistaa systemaattisia ja toistuvia ongelmia.

Paikannus

GPS-tietojen perusteella liikenteen ohjaus saa jatkuvia tietoja jokaisen ajoneuvon sijainnista. Viiveitä, poikkeamia reiteiltä sekä aikataulussa pysymistä on helppo seurata.

Järjestelmävaatimukset

Kaluston hallintapalvelu voidaan asentaa kaikkiin Volvon linja-autoihin, joissa on BEA2, ja kaikkiin ajoneuvoihin, joissa on FMS-portti. Käyttöliittymä on internetpohjainen, ja voit tilata tarvitsemasi palvelut myös erikseen. 

Volvo linja-autot

Volvo linja-autot

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

MUUT PALVELUT

Vyöhykkeiden hallintapalvelu

VYÖHYKKEIDEN HALLINTAPALVELU

Täydellisesti hallinnassasi

Vyöhykkeiden hallintapalvelun avulla ajoneuvot voidaan määrittää noudattamaan maantieteelliseen sijaintiin perustuvia rajoituksia ja määräyksiä.

Vyöhykkeiden hallintapalvelu
I-COACHING

I-COACHING

Lisää tuottavuutta hyvillä ajotaidoilla

Kuljettajan ajotapa vaikuttaa merkittävästi toimintojen tehokkuuteen. I-Coaching opastaa kuljettajaa, antaa tälle välitöntä palautetta ja parantaa näin ajon taloudellisuutta.

I-Coaching
AJONEUVOJEN HALLINTAPALVELUT

AJONEUVOJEN HALLINTAPALVELUT

Entistä korkeampi käyttöaste ja tehokkuus

Volvo Bus Ajoneuvojen hallintapalvelulla jokaiselle ajoneuvolle voidaan tehdä yksilölliset huolto- ja ylläpitosuunnitelmat niin, että käyttöaste ja kustannustehokkuus ovat parhaat mahdolliset.

Ajoneuvojen hallintapalvelut