AJONEUVOJEN HALLINTAPALVELUT

AJONEUVOJEN HALLINTAPALVELUT

Entistä korkeampi käyttöaste ja tehokkuus

Palvelun tarkoituksena on pitää linja-autojen käyttöaste mahdollisimman lähellä sataa prosenttia ja välttämättömien korjaamokäyntien kustannukset sekä korjausaika minimissään. Yksilöllisen huoltosuunnitelman ansiosta jokaisella ajoneuvolla on optimoitu huoltoväli, ja reaaliaikaisten tietojen perusteella huoltoväliä voidaan säädellä todellisen käytön ja ajo-olosuhteiden mukaan.

Yksilölliset huoltosuunnitelmat

Asianmukainen huolto on ratkaisevan tärkeää, jotta liikennöinti toimii keskeytyksittä. Huoltojen laiminlyönti johtaa väistämättä ennakoimattomiin korjauksiin ja jopa rikkoutumisiin. Jos taas huoltoja on liian usein, ajoneuvosta saatavat tuotot vähenevät. Siksi ajoneuvojen hallintapalvelu perustuu jokaisen ajoneuvon yksilölliseen huoltosuunnitelmaan.

Hienosäädettävissä reaaliaikaisilla tiedoilla

Huoltovastaavat voivat optimoida huoltokustannukset vieläkin tehokkaammin telematiikkaan perustuvilla toiminnoilla. Yksilöllinen huoltosuunnitelma perustuu ennakkoarvioihin, ja jatkuvien reaaliaikaisten tietojen perusteella kunkin ajoneuvon huoltosuunnitelmaa voidaan mukauttaa.

Työkalu huoltojen suunnitteluun

Ajoneuvojen hallintapalvelu on tarkkaan suunniteltu prosessi. Sen avulla voit paitsi parantaa käyttöastetta ja tuottoja myös tehostaa korjaamon hyötysuhdetta. Samalla saat kokonaisvaltaisen käsityksen kalustostasi sekä tarkkoja vianmääritystietoja jokaisesta ajoneuvosta. Vikakoodeja, hälytyksiä, tarvittavia osia ja korjaamotunteja koskevia tietoja hyödyntämällä huoltojen suunnittelusta saadaan huomattavasti ennakoivampaa.

Volvo linja-autot

Volvo linja-autot

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

MUUT PALVELUT

Vyöhykkeiden hallintapalvelu

VYÖHYKKEIDEN HALLINTAPALVELU

Täydellisesti hallinnassasi

Vyöhykkeiden hallintapalvelun avulla ajoneuvot voidaan määrittää noudattamaan maantieteelliseen sijaintiin perustuvia rajoituksia ja määräyksiä.

Vyöhykkeiden hallintapalvelu
I-COACHING

I-COACHING

Lisää tuottavuutta hyvillä ajotaidoilla

Kuljettajan ajotapa vaikuttaa merkittävästi toimintojen tehokkuuteen. I-Coaching opastaa kuljettajaa, antaa tälle välitöntä palautetta ja parantaa näin ajon taloudellisuutta.

I-Coaching
KALUSTON HALLINTAPALVELU

KALUSTON HALLINTAPALVELU

Mahdollisuus ajon reaaliaikaiseen seurantaan verkossa

Kaluston hallintapalveluilla kustannuksia voidaan pienentää ajoneuvon käyttöä koskevien tarkkojen, reaaliaikaisten koontitietojen avulla.

Kaluston hallintapalvelut